Den s hasiči

Den s hasiči

V úterý 11. 4. navštívili druhé ročníky hasiči. Přijeli s výukovým programem Hasík. Výuka je rozdělena do tematických bloků a hasiči formou her a praktických ukázek učí děti např. používání telefonní linky tísňového volání, jak správně nahlásit požár na tísňová čísla 150 a 112 nebo se děti seznamují s výstrojí a výzbrojí hasičů. Hasiči dětem předvedli techniku a prostředky používané při zásahu hasičů, zjišťování příčin požárů, připomněli zásady správného chování při mimořádných událostech, jak předcházet požárům, jak si správně přivolat pomoc, jak poskytnout první zdravotnickou pomoc a také jak se bezpečně chovat v silničním provozu.

Oběma pánům za jejich krásný program děkujeme.

Mgr. Silvie Pecherová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)