Noc s Andersenem a přespání

Noc s Andersenem a přespání

Noc a Andersenem se koná každý rok na podporu čtení, chození do knihoven a připomenutí významných českých i světových autorů a ilustrátorů. Může se přespat přímo v knihovně nebo při větším počtu dětí ve třídě. A jak jsme si to vymysleli my?

Ve středu 12. 4. šly děti z 2. A do knihovny. Tam je čekal krásný program, který připravila paní knihovnice Lenka Janků a tři žákyně z druhého stupně. Děvčata se převlékla za mravence a berušku, protože celé odpoledne v knihovně bylo věnováno Ondřeji Sekorovi a jeho knihám. Beruška a mravenci dohlíželi na plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Například – hledání schovaných písmen v parku a vyluštění tajenky, speciální chození podle značek, hledání stejných klíčů. Kdo měl hotovo, tak si četl z knih Ondřeje Sekory. Protože bylo pěkné počasí plnili jsme úkoly v parčíku u knihovny. V podvečer jsme se přesunuli do knihovny, kde si děti vyplnily speciální andersenovskou knížečku a pak si vyrobily medaili Ferdy mravence. Na závěr si děti zatančily na znělku Ferdy mravence. Kolem osmé hodiny jsme se rozloučili s paní knihovnicí a děvčaty a šli do školy do naší třídy 2. A. Ve třídě na nás čekal bufet, kde jsme měli obří nabídku vynikajících dobrot. Maminky a babičky napekly samé vybrané pochoutky, které jsme si dali na večeři. Pak následovala večerní hygiena – zuby a pyžamko. Na dobrou noc za námi přiletěl Brouček od pana spisovatele Jana Karafiáta a my jsme spaly a spaly. Ráno jsme vše uklidili a dobře posnídali. Se zvoněním na první hodinu už jsme byli v lavicích.

Za krásnou akci děkuji paní knihovnici Lence Janků a žákyním Adélce Wiedermanové, Klárce Pospíšilové a Denisce Přibylové

Mgr. Silvie Pecherová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)