O škole

Základní informace o organizaci školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 21. února – 27. února 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č.245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Pedagogické rady:

 • 16. 11. 2021
 • 12. 04. 2022

Rodičovské schůzky:

 • 16. 11. 2021
 • 12. 04. 2022

Vedoucí pracovníci školy

 • Ředitelka školy:
 • Mgr. Bc. Iva Navrátilová 
 • Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň ZŠ:
 • Mgr. Alena Bartoňková, MBA
 • Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ:
 • Mgr. Naděžda Kalivodová
 • Vedoucí odloučeného pracoviště ZŠ Libina 520:
 • Mgr. Eva Štenclová
 • Vedoucí školní jídelny:
 • Alena Medková

Školská rada

 • Předseda
 • Ing. Vladimír Krásný
 • Členové:
 • Mgr. Eduard Čápek
 • Ing. Drahoslava Suchá
 • Pavel Talanda
 • Ludmila Vašková

Školní poradenské pracoviště

SRPDŠ

Historie školy

1690

První písemně doložená zmínka o škole v Horní Libině, a to při faře vedle kostela (Pharrschule)

1782

Zmínka o první škole v Dolní Libině (výuka probíhala ve velké kuchyni tamní rychty)

1796

Založena škola na horním konci v Horní Libině

1832

Postavena „stará“ škola v Dolní Libině (Dolní Libina čp. 77)

1847

Postavena a otevřena nová škola vedle kostela (2 učebny)

1870

Ke škole u kostela přistavěna 3. učebna a později i 4. učebna

1872

Dosavadní „výpomocná“ škola na horním konci uznána jako samostatná škola a z jednotřídní rozšířena na dvojtřídní

1873

Škola na horním konci rozšířena na trojtřídní (třídy se však nenacházeli na jednom místě, ale ve třech různých domech a to č.p. 96, 99 a 145, později 489)

1878

V Dolní Libině otevřena „nová“ škola (Dolní Libina čp. 114 – byl odkoupen a přestavěn původní zájezdní hostinec)

1882

Postavena nová školní budova na horním konci a ke škole u kostela přistavěna 5. učebna

1884

Ve škole u kostela zprovozněna 6. učebna

1887

Škola na horním konci otevírá 4. třídu a navštěvuje ji 253 žáků

1891

Škola v Dolní Libině je trojtřídní a každá třída je dělena na dvě oddělení

1893

Založena Všeobecná živnostenská pokračovací škola (Allgemeine Gewerbliche Fortbildungsschule) do níž byla začleněna taktéž základní škola (Volksschule)

1895

Školu na horním konci navštěvuje 300 žáků

1902

Rozdělení školy na pětitřídní chlapeckou školu a jednotřídní dívčí školu

1904

Otevřena měšťanská škola (Bürgerschule)

1907

Ve škole na horním konci rozdělena nejpočetnější třída (pan učitel jako učebnu propůjčil svůj obývací pokoj)

1914

Postavena a otevřena škola v Obědném

1924

Otevřena česká menšinová škola (navštěvuje ji 42 dětí)

1933

Škola na horním konci se mění na základní školu s pěti ročníky

1937

Postavena a otevřena nová budova české menšinové školy (Libina čp. 740)