Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce Mgr. Ing. Tomáš Kobza tomas.kobza@zslibina.cz, tel. 606 056 339