Enviromentální učebna

Enviromentální učebna

Využití EVVO zahrady žáky ZŠ Libina

Zahradu poměrně hojně navštěvují žáci I. a II. stupně a také školní družina, a to převážně v předmětech: přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova, člověk a svět práce, ale i v ostatních předmětech jako jsou zeměpis, cizí jazyky a výchovy.

Nejvíce zahradu využívají žáci II. stupně v praktickém předmětu člověk a svět práce (dále ČSP), ve kterém na zahradě pracují. Plejí na vyvýšených záhonech, sklízí bylinky, zalévají byliny nebo okrasné dýně. V zadní části EVVO zahrady na úseku „broukovišti“ jsme v rámci předmětu ČSP s chlapci 6. ročníků vytvořili ze staré poličky hmyzí domeček.

Zahrada je rovněž hojně navštěvována žáky v hodinách výtvarné výchovy, kdy žáci kreslí a malují ve venkovní učebně.

Výukové přírodopisné billboardy s dravci, bylinkami a rostlinami využíváme v hodinách přírodovědy a přírodopisu. V zimním období žáci dokrmují ptactvo do krmítek.

Sluneční hodiny jsou názorně využity jako učební pomůcka do zeměpisu.

Smyslový chodník s různými přírodními frakcemi a otisky zvířat v písku využívají nejen žáci I. stupně a školní družiny, ale i žáci II. stupně.

Co máme v plánu na EVVO zahradě vybudovat:

V rámci předmětu ČSP máme v plánu zavést a vybudovat spoustu novinek. Například chceme s žáky vytvořit jmenovky na bylinkové záhony, keře a stromy. Dále porýt a vytvořit nové záhony v EVVO zahradě a na nich pěstovat méně známé druhy zeleniny. Dále se chystáme zajistit a instalovat plastovou nádrž na odchyt dešťové vody a do voliéry nastěhovat ptactvo. V rámci mezipředmětových vztahů v zahradě vytvoříme „recyvýstavku“, např. natřeme stará kola a osadíme je letničkami, bylinkami či netřesky apod. Rovněž máme v plánu v pohřebišti odpadků udělat pokusy s časovou rozložitelností odpadů. Chystáme se s žáky také vyrobit několika krmítek. Výborné by bylo zavedení „piknikování“ o velké přestávce.

Závěrem je třeba říci, že EVVO zahrada je maximálně využívána v prospěch výuky žáků.

Mgr. Jana Talandová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)