Adaptační pobyt Mladoňov : Na jedné Vlně

Adaptační pobyt Mladoňov : Na jedné Vlně

Žáci šestých tříd se ve dnech 10. a 11. 10 2022 zúčastnili adaptačního pobytu v malebné, podzimní krajině v Mladoňově.

Byli jsme všichni opravdu rádi, že po covidovém období jsme mohli uskutečnit tento adaptační pobyt.  Program nesl název: Na jedné vlně a byl zaměřený na vzájemnou spolupráci, upevnění mezilidských vztahů, posilování týmové práce, prevenci, poznávání sami sebe a svého okolí.  Výborně připravený program ve venkovním prostředí a v přírodě vedli tři profesionální pracovníci Eko centra Mladoňov.  Žáci se při plnění skupinových úkolů opravdu nezastavili a dobře spolupracovali.  Po večeři žáci pomocí křesadel úspěšně rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Společný večer se nesl v duchu her. Oblíbená hra židličky, pro svůj úspěch byla hraná opakovaně a úspěšná byla i hra na mumie. Výborná byla i místní kuchyně. Zpáteční cestu většina žáků absolvovala pěší turistikou o délce 7 km.

Žáci vůbec poprvé zažili společný třídní výlet přes noc a věřím, že pro mnohé žáky byl jedinečný a nezapomenutelný.

Velké díky náleží paní učitelce Vavrušové a paním asistentkám Jarolímové a Kašné za dozor, dohled a doprovod. 

Přeji žákům obou tříd nechť do devátého ročníků vydrží společně na jedné vlně a hlavně bez třídních bouří.

 Jana Talandová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)