29.04.2009 - TALENT ŠKOLY

   Že naši školu navštěvuje spousta talentovaných dětí, jsme se mohli přesvědčit ve čtvrtek 29. dubna, kdy se v sále KD uskutečnil 1. ročník soutěže „Talent školy“. Žáci zde mohli ukázat své umění v tanečních, pěveckých, hudebních či dramatických oborech.

       Soutěžící byli rozdělení dle oborů do dvou věkových kategorií, I. stupeň a II. stupeň. V porotě usedli dva učitelé Základní umělecké školy z Uničova, dále ředitel školy Mgr. Jaroslav Vojáček, předsedkyně SRPDŠ paní Magda Hyánková a zástupkyně Žákovského parlamentu Míša Piňosová. Úkolem poroty bylo vybrat vítěze v jednotlivých oborech obou kategorií. A úkol to byl dost složitý, protože k vidění byla spousta zajímavých vystoupení, z nichž některá měla opravdu vysokou úroveň. Největší úspěch u diváků měli a nejsilnějšího potlesku se za své výkony dočkali taneční duo Pavel Ocetek a Petra Ptáčková, pěvecké dvojice Vašek Crhonek s Milošem Bajaníkem a Hanka Hyánková s Anetou Schovánkovou a Jakub Domes za svůj beatbox.

Všichni účinkující si odnesli pamětní list a vítězové navíc drobnou věcnou odměnu.

Foto

                                                                                               Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)