29.05.2009 - Král a královna školy 3.ročník

V pátek 29. května 2009 se v sále KD Libina uskutečnil již 3. ročník soutěže „Král a královna školy“.

V této soutěži reprezentuje každou třídu z II. stupně jeden hoch a jedna dívka, kteří prezentují své umění v šesti soutěžních disciplínách.

       Tradičně největší pozornosti se těší playback show a volná disciplína, kde se soutěžící mohou nejvíce „vyřádit“. A také se vyřádili! Po závěrečné disciplíně se odebrala porota, ve které zasedla vedle ředitele školy Mgr. Jaroslava Vojáčka také starostka obce Ing. Jana Němečková, dále zástupce policie ČR pan Petr Navrátil, předseda Školské rady pan Aleš Skála a za SRPDŠ pracoval v porotě Ing. Michal Horáček, kterému také tímto děkuji za sponzorský příspěvek na tuto akci.

       Nejvíce bodů ze všech disciplín získala dvojice, reprezentující 9.A třídu, Vašek Crhonek a Hanka Sczeponiaková, kteří se tak budou moci až do příštího ročníku pyšnit titulem „Král a královna školy“.

       Celá akce proběhla, jako vždy, v příjemné atmosféře, diváci i soutěžící se dobře bavili a tak se už všichni na další ročník této soutěže.

Foto ze soutěže

                                                                                               Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)