28.09.2018 - Slavnostní vyřazení deváťáků

       Tradiční slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku se uskutečnilo v sále KD Libina ve čtvrtek 28. června. Akce proběhla za přítomnosti vedení školy, učitelů, zástupců obce, rodičů a dalších příbuzných žáků a samozřejmě těch nejdůležitějších – téměř k nepoznání nastrojených, načesaných a nalíčených žákyň a žáků 9. třídy. Ti se jako vždy na úvod předvedli pěkným tanečním vystoupením. Pak následovaly slavnostní projevy zástupce ředitele Ing. Romana Hanáka, starosty obce Mgr. Ing. Tomáše Kobzy, třídní učitelky Mgr. Jitky Zahradníkové a zástupců žáků. Slavnostního vyřazení se také zúčastnili předseda školské rady Ing. Michal Horáček, místostarostka obce Bc. Lada Cinegrová, předsedkyně SRPŠ Leona Salačová, třídní důvěrník Ing. Karel Kobza. Po nezbytném fotografování pak následovala druhá, neformální část, kdy si všichni žáci a ostatní přítomní hosté mohli zatancovat za hudebního doprovodu pana Hrubého a jeho zpěvačky.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem bývalým deváťákům za vše, co pro naši školu udělali a popřát jim hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším životě.

                                                                                                Ing. Roman Hanák

2018 06 30 Vyrazeni

54321
(0 votes. Average 0 of 5)