27.06.2013 - Slavnostní vyřazení deváťáků

Přestože nám nedávno začal nový školní rok, rád bych se ještě vrátil na konec minulého školního roku.

Stalo se již tradicí, že se slavnostně loučíme s žáky devátého ročníku, kteří opouštějí naši školu. Jinak tomu nebylo ani v červnu tohoto roku, kdy jsme se rozloučili s 28 žáky 9. třídy v sále Kulturního domu. Za přítomnosti starosty obce Mgr. Ing. Tomáše Kobzy, vedení školy, většiny učitelů, rodičů a hostů žáků proběhla nejdříve oficiální část, kdy po tanečním vystoupení žáků a slavnostních projevech starosty obce, ředitele školy a zástupců třídy byli žáci dekorováni třídním učitelem Ing. Romanem Hanákem. Ten pak také obdržel šerpu z rukou ředitele školy Mgr. Jaroslava Vojáčka. Po této části následovala volná zábava v podobě plesu, kdy si žáci a všichni hosté mohli zatancovat za doprovodu hudební dvojice Vašek a Pepa.

Dnes se již tito naši bývalí žáci připravují na budoucí povolání na nových školách. Přeji jim mnoho úspěchů v jejich studiu a věřím, že si alespoň občas vzpomenou na školu, ve které strávili uplynulých devět roků.

Foto

                                                                                                 Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)