26.05.2013 - Divadelní kroužek

„Prkna, která znamenají svět.“

Nejdelší tradici ze všech zájmových kroužků, které na naší škole pracují, má kroužek divadelní.

Nejprve si dovolím malé ohlédnutí. U jeho zrodu v roce 1982 stál divadelní nadšenec pan Jaroslav Polák, s nímž jsem začala záhy spolupracovat. Jeho úlohu převzala od roku 1986 paní učitelka Milada Mrlinová. Podle záznamů v kronice se za tu dobu vystřídalo v divadelním kroužku 255 dětí, nacvičili jsme 34 pohádek a odehráli mnoho představení v Libině i mimo obec.

V letošním roce pracovalo v kroužku 12 dětí, které slavily velký úspěch s pohádkou O brejlaté princezně. Uskutečnili jsme nejprve veřejnou generálku pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky. Někteří byli výkony svých dětí doslova ohromeni. Další představení jsme zahráli pro děti a paní učitelky z prvního stupně naší školy. A vyrazili jsme do světa. Pohádka se velmi líbila dětem ze ZŠ Hrabišín . Poslední neméně úspěšné představení se uskutečnilo pro žáky oskavské školy.

Naši malí divadelníci si zaslouží obrovskou pochvalu a do další práce jim přejeme hodně vytrvalosti a elánu.

Foto

                                                                                                                                       Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)