02.09.2013 - Začátek nového školního roku

Prázdniny utekly jako voda a tak v pondělí 2. září se žáci naší školy vrátili do školních lavic. Zvláštní příchuť měl tento den pro 36 prvňáčků, kteří se dostavili s velkým napětím a očekáváním do školy vůbec poprvé. Slavnostní přivítání těchto nejmladších žáků proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu. Zde byli ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Vojáčkem dekorováni šerpou s nápisem „Prvňáček 2013“ a stali se tak z nich opravdoví školáci. Z rukou starosty obce Mgr. Ing. Tomáše Kobzy potom děti obdržely drobný dárek a pak už si je třídní učitelky, Mgr. Marta Kurucová a Mgr. Jaroslava Jančíková, odvedly i s rodičemi do svých tříd, kde jim paní učitelky sdělily úvodní informace.

Žáci II. stupně nastoupili do budovy školy, ve které ještě probíhají práce na zateplení fasády a výměně oken. Tyto práce byly zahájeny v červnu, probíhaly po celé prázdniny a měly by být ukončeny do poloviny října. Jak můžeme vidět na již hotové části, bude tato budova po dokončení prací opravdu krásná a budeme se mít čím chlubit!

Od nového školního roku zasedne do školních lavic celkem 284 žáků ve 14 třídách. V horní části obce jsou umístěny dvě třídy, pět tříd je v budově školy u kostela a zbývajících sedm tříd je letos v hlavní budově školy u kina.

Přeji všem žákům a zaměstnancům naší školy příjemný a úspěšný školní rok. Prvňáčkům přeji, aby si brzy zvykly na nové prostředí a aby se jim u nás líbilo a deváťákům přeji šťastnou ruku při rozhodování se o dalším studiu.

Foto

                                                                                                      Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)