26.06.2009 - Slavnostní vyřazení deváťáků

     Přesto, že jsme teprve na začátku školního roku, rád bych se ještě vrátil k jedné zajímavé akci z konce minulého školního roku.

     Stalo se již tradicí, že se slavnostním způsobem loučíme se žáky 9. ročníku. Zcela nově a netradičně jsme pojali vyřazení posledních deváťáků. Ti se sešli v pátek 26. června odpoledne v sále KD v Libině a zdálo se, že přišli úplně jiní lidé. Všichni byli oblečeni do společenských šatů a obleků a moc jim to slušelo!

     Po úvodních projevech ředitele školy, starostky obce, třídních učitelů a zástupců obou tříd byli všichni žáci svými třídními učiteli dekorováni šerpou s nápisem „Absolvent 2009“. Z rukou paní starostky rovněž obdrželi upomínkový předmět. Po tomto slavnostním aktu a nezbytném fotografování žáci předvedli společné taneční vystoupení, které nacvičili pod vedením pana učitele Skály.

     No a potom už začala zábava, kdy si mohli za doprovodu hudební dvojice zatančit všichni přítomní žáci, jejich rodiče, učitelé i ostatní hosté.

     Tato akce byla velmi zdařilá, měla u všech přítomných velký ohlas a byl bych rád, kdyby se z ní stala tradice.

     Všem našim absolventům, kteří již mají za sebou začátek studia na středních školách, přeji ještě jednou hodně úspěchů a štěstí.

Foto

                                                                                              Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)