23.09.2009 - FIT IN

Ve středu 23.9. 2009 jsme se vrátili z třídenního pobytu v táboře Krystal Oskava. Této akce se zúčastnili všichni žáci šestého a sedmého ročníku. Jednalo se o projekt Naslouchejme si, který byl z větší části dotován z prostředků Olomouckého kraje, věnovaných primární protidrogové prevenci.

Program byl sestaven z jednotlivých modulů (výhody a nevýhody – kouření, drogy, alkohol, účinky, rizika, závislost, reklama kolem nás, spolupráce při řešení skupinových úkolů, kolik toho skutečně víme o jiných kulturách a mnoho dalších různých aktivit).

Dětem se velmi líbila diskotéka, maškarní karneval, některým i večerní opékání a největším odvážlivcům také noční stezka odvahy. Méně zdatní turisté a turistky vyjadřovali hlasitě nespokojenost při celodenním výletu na Rešovské vodopády a při zvuku megafonu, který je zval k ranním rozcvičkám. Ubytování i strava byly již tradičně perfektní a děti určitě neudělaly svým chováním libinské škole ostudu. Kolegům p.uč. Vackové, Hanákovi a Crhonkovi děkuji za bezvadnou spolupráci.

Foto

Mgr. Peštuková Ludmila

54321
(0 votes. Average 0 of 5)