Rodičovské schůzky

Vážení rodiče, 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na rodičovské schůzky, které se konají v úterý 15. listopadu 2022 od 17:00 na hlavní budově školy. Jejich náplní bude setkání s třídními učitelkami a učiteli, v případě Vašeho zájmu také individuální konzultace, na které budou všichni vyučující po skončení společné části připraveni. 

Rádi bychom Vás také informovali o tom, že naše škola je zapojena do projektu Zelená škola a v rámci tohoto projektu je naše škola sběrným místem pro již nepoužívané klávesnice, CD a DVD nosiče, hračky, nářadí, elektro spotřebiče, zářivky, televizory či monitory. Pokud tedy máte doma cokoli z jmenovaných věcí a nepoužíváte je, můžete je přinést na rodičovské schůzky a předat je třídním učitelům, již je předají koordinátorce EVVO paní Mgr. Bc. Janě Talandové. Přinesete-li s sebou televize či monitory, můžete je ponechat ve vestibulu školy, odkud poté budou uklizeny. 

S pozdravem 

Vedení ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)