Výběr stravného

Vážení rodiče, žáci a pedagogičtí pracovníci, 

přikládáme informace od vedoucí školní jídelny Aleny Medkové týkající se výběru stravného v hotovosti. 

S t r a v n é   na měsíc   l i s t o p a d   2 0 2 2 (platby v hotovosti) se bude vybírat:

31. 10. (pondělí)           od        6.00 – 11.30 hod.

S pozdravem 

Vedení ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)