Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů (úsporných energetických opatření) na pátek 18. 11. 2022 volno ředitele školy pro žáky Základní školy Libina, příspěvková organizace.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)