Exkurze Vídeň

Exkurze Vídeň

Exkurze Vídeň

V pátek 16. června 2023 jsme se v rámci poznávání reálií německého jazyka vyučovaného na naší škole vydali poznat jednu z nejkrásnějších evropských metropolí – Vídeň. V časných ranních hodinách nasedli žáci osmých tříd do autobusu a vyrazili na cestu společně se svými třídními učiteli Mgr. Jitkou Zahradníkovou, Mgr. Leošem Minářem a paní asistentkou Blankou Štenclovou. 

Podívali jsme se do centra Vídně, viděli slavnou sochu Marie Terezie, u které nesmělo chybět společné foto. Pak jsme prošli Hofburgem, královským sídlem Habsburků, a slavnou ulicí Am Graben (Na Příkopě) jsme se dostali až k jedné z nejkrásnějších dominant Vídně, chrámu Svatého Štěpána. Výlet jsme zakončili v obrovském zábavním parku Prátru, kde se žáci vyřádili na všemožných atrakcích.

Do Libiny jsme se šťastně navrátili kolem půl desáté večer. Počasí nám přálo, výlet se vydařil a doufám, že si ho všichni zúčastnění užili.

                                                                                                                Mgr. Jitka Zahradníková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)