Výlet, jak se patří

Výlet, jak se patří

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 si žáci 2. A a 4. A vyjeli na školní výlet. Výlet se skládal ze dvou částí. Celé dopoledne jsme byli v okolí objektu ekologické výchovy Švagrov. S pedagogy z ekocentra Doris jsme šli lesní cestou až k domečku, který je historickou památkou. Děti se zde dozvěděly, co je to milíř, jakým způsobem se vyrábělo ze dřeva uhlí, kdo byl uhlíř a jak lidé kdysi žili neuvěřitelně skromně. Pedagogové si připravili hru Přírodovědné bingo pro menší družstva, kdy měla každá skupinka sbírat podle zadání přírodniny. Děti, se hrou naučili vnímat přírodu v lese. Z lesa jsme šli ekostezkou, kde byly na stromech zavěšené zajímavé informace a otázky pro naše malé badatele. Kolem poledne jsme si opekly špekáčky – správný oběd pro zálesáky…Odpočívali jsme na nádherném zatravněném prostranství v okolí ekostřediska. Nejoblíbenější odpočinkovou aktivitou bylo válení sudů!!! Náš výlet pak pokračoval do Velkých Losin. Navštívili jsme Papírny Velké Losiny, kde nám připravili skvělý workshop. Děti si za pomoci odborníků vyrobily ruční papír, obálku s pečetí, záložku do knížky. Po pracovní činnosti jsme šli na prohlídku naší jediné ruční papírny v Evropě. Na závěr si děti nakoupily dárečky. Díky všem za pěkný výlet, počasí, že se nám moc vydařilo a doufáme, že si to děti opravdu užily.

Mgr. Silvie Pecherová a Mgr. Martina Šenková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)