22.06.2012 - Matematické soutěže ve školním roce 2011/2012

V letošním školním roce se dařilo žákům naší školy také v matematicky zaměřených soutěžích.

K největším úspěchům v této oblasti patří 2. – 3. místo v okresním kole Pythagoriády, které získala žákyně 6. třídy Denisa Kobzová. Ve stejné soutěži se stal úspěšným řešitelem žák 5.A třídy Michal Mazáč. Pravidelně se zúčastňujeme také Matematické olympiády. Zde se dařilo žákovi 7.A třídy Petru Janošovi, který se stal úspěšným řešitelem okresního kola.

Letos jsme se zapojili také do soutěže Taktik, což je matematická soutěž zaměřená na logiku a rozvoj matematického myšlení. Soutěže se zúčastnilo 15 skupin žáků 6. – 9. třídy, z nichž 8 se jich udrželo po celou dobu 4 kol na 1. místě. V celkovém hodnocení se naše škola umístila na krásném 8. místě z 343 zúčastněných škol!

Úspěšná družstva:

1. Kobzová Denisa, Dočkalová Lucie (6.tř.)

2. Duda Dennis, Chlup Pavel, Janoš Petr (7.A)

3. Göbelová Edita, Hegrová Eliška, Kargerová Pavla (7.A)

4. Blažková Eliška, Hartingerová Martina, Snášelová Simona (7.B)

5. Navrátil Marek, Vlčková Eliška (8.tř.)

6. Kobylka Tomáš, Kysela Martin (9.tř.)

7. Hrubá Hana, Kučerová Martina, Procházková Kristýna (9.tř.)

8. Horváthová Denisa, Janušová Jolana, Salačová Jana (9.tř.)

Děkuji jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování také patří panu učiteli Ing. Romanu Hanákovi a paní učitelce Mgr. Heleně Hrubé za přípravu žáků na tyto soutěže.

                                          Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)