15.04.2012 - RECYKLOHRANÍ 4.ročník

Recyklohraní se nám daří!!!

       Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do celostátního projektu se zaměřením na třídění opadu, spojeného se soutěžemi, kvízy a praktickými činnostmi. Projekt vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na školách v ČR. Cílem je podpořit zpětný odběr baterií, drobného i většího odpadu a prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. Recyklování je rozděleno do dvou částí – sběrové a vzdělávací. Ve školním objektu máme rozmístěny nádoby – box na baterie a sběrnou nádobu na elektrozařízení. V jejich blízkosti se nachází informační panel s pokyny pro sběr a průběžnými výsledky o plnění úkolů a bodování. Jak se nám dařilo?

Od 1. 9. 2009 (od registrace) jsme nasbírali:

Baterie                                           323kg                     1933 bodů

Drobné elektrozařízení                     98 kg                    483 bodů

Velké el.                                        530kg                    1060 bodů

Mobily                                             345kusů                1035 bodů

Úkoly                                                                            2210 bodů

Celkem                                                                        6721 bodů

Z katalogu odměn jsme si jako dárek vybrali videokameru Samsung. Podle charakteru úkolů se postupně zapojily všechny třídy druhého stupně. Na prvním stupni si velmi dobře vedly třídy v soutěži Věnuj mobil. Nejlépe se umístila 2.třída p.uč. Menclové s počtem 220 mobilů a jejich zásluhou jsme se jako škola umístili na 2.místě v olomouckém kraji. V projektu budeme pokračovat i v dalším školním roce.

Děkuji všem žákům a učitelům, kteří se projektu zúčastnili. Doufám, že v dalších letech se zapojí i širší libinská veřejnost.

                                                                     Mgr. Ludmila Vorlická, učitelka

54321
(0 votes. Average 0 of 5)