17.03.2017 Matematický klokan - okresní kolo

 Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ).

Také tento školní rok se naše škola zapojila do této matematické soutěže ve všech kategoriích. Největším a velmi příjemným překvapením bylo okresní kolo kategorie Cvrček, ve které Ondřej Baklík (3.A) obsadil 1. místo a Adrian Skála (3.A) 2.místo. Gratulujeme oběma žákům k velmi krásnému úspěchu a přejeme, aby i v následujících letech byli stejně úspěšní.

Ing.Roman Hanák

2017 03 17 Diplom Cvrcek Baklik2017 03 17 Diplom Cvrcek Skala

54321
(0 votes. Average 0 of 5)