08.06.2013 - Matematické soutěže ve školním roce 2012/2013

Úspěchy v matematických soutěžích.

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili všech možných matematických soutěží. Největších úspěchů tentokrát dosáhli žáci 6. tříd.

V mezinárodní soutěži Taktik, ve které soutěžilo 13 skupin 6. – 9. ročníku naší ZŠ, zůstalo na 1. místě 5 družstev ze 6.A a 6.B ve složení: Karolína Bartoňková, Eliška Vicenecová a Denisa Štěpánová, Kryštof Kysela, Filip Langer a Patrik Schön, Petra Keitzlová, Pavla Keitzlová a Kamila Vychodilová, Monika Navrátilová s Lucií Schovánkovou a Rudolf Čep s Jaroslavem Soldánem.

Úspěšným řešitelem okresního kola Pythagoriády se stal Michal Mazáč a vůbec nejúspěšnější byla Lucie Schovánková, která obsadila 1. místo v okresním kole Pythagoriády a 2. místo v okresním kole Matematické olympiády.

                                                                                                                         Mgr. Helena Hrubá

54321
(0 votes. Average 0 of 5)