Zlatý list

Zlatý list

Ve čtvrtek 12.5. se žáci zúčastnili přírodopisné soutěže Zlatý list v Uničově. Akci organizovala DDM Vila Tereza a proběhla v parku v Uničově.

Naši ZŠ Libina reprezentovalo 12 žáků v trojčlenných družstev ve složení:

Mladší žáci: 6.A: A. Baklík, M. Číka, D. Kleveta

                   6.B: V. Rébl, O. Plos, B. Vaňková

Starší žáci: 7. ročník – dívky: K. Pospíšilová, A. Wiedermanová, N. Göbelová

                 7. ročník – chlapci: M. Ševčík, L. Urbášek, D. Utěšený

Starší i mladší žáci se umístili na pěkném čtvrtém místě. Všem žákům děkuji za přípravu                a snahu a přeji jim mnoho úspěchů v dalším přírodopisném poznávání přírody.

Mgr. Jana Talandová, koordinátorka EVVO

54321
(0 votes. Average 0 of 5)