Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd

Ve středu 20.4.2022 se otevřely dveře naší školy pro budoucí prvňáčky. V budově u kostela se konal zápis dětí do 1.tříd. Děti si přišly prohlédnout naši vyzdobenou školu, zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky, převyprávěly nám pohádky, dále poznávaly barvy, číslice, geometrické tvary, atd. Dětem se u nás velice líbilo a domů si odnášely spoustu pěkných dárků.

Na budoucí prvňáčky se těší p. učitelky z prvního stupně.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)