Zábavná výuka našich druháčků

Zábavná výuka našich druháčků

Ve čtvrtek 14.3.2024 zavítali žáci druhých tříd ZŠ Libina spolu se svými pedagogy do Mladoňova, kde byl pro ně připraven eko-program pod názvem „SMYSLY“. Interaktivní a zábavnou formou se učili vnímat podněty z okolí všemi smysly. Na začátku si žáci vyzkoušeli, jak se cítí nevidomí lidé a tím došli k zjištění, které ostatní smysly mimo zraku musí v životě zapojovat. V další části programu přišel na řadu čich, sluch i chuť. Některé aktivity byly zaměřené i na rozvoj myšlení. V závěru si žáci z připraveného těsta vyrobili chutné preclíky, čímž zapojili další ze smyslů – hmat, a tak si domů odnesli i chutnou svačinku.

Akce se žákům velmi líbila a společně si užili celé dopoledne.

Pedagogové II.A a II.B

54321
(0 votes. Average 0 of 5)