Recitační okrskové kolo v Šumperku

Recitační okrskové kolo v Šumperku

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se děti, které postoupily ze školního kola recitační soutěže, vydaly reprezentovat naši školu v okrskovém kole recitační soutěže, které se konalo v Šumperku. V kategorii 1. žáci 2. – 3. ročníků recitovali ze 3. A Oliver Krahulec a Tomáš Sczeponiak. V kategorii 2. žáci 4. – 5- ročníků recitovaly žákyně Laura Černá ze 4. ročníku a Nikola Berková z 5. A. Děti předvedly nádherné výkony, za které si zaslouží velkou pochvalu. Největší obtíž je vždy pro všechny soutěžící tréma, kterou se učí překonat. Porota neudělovala žádná místa či pořadí, ale určila vždy pět soutěžících v kategorii, kteří postoupili do dalšího recitačního kola. Letos vybrali i našeho žáka Olivera Krahulce, který postoupil do okresního kola. Svůj text bude přednášet 26. 3. 2024 opět v Šumperku. Po soutěžním vypětí se už tradičně zašlo do cukrárny, kde jsme vše umělecky probrali. Děti se shodly, že je to pro ně zajímavá a pěkná zkušenost. Rozebírali jsme, které básně a texty nás zaujaly. Celé přednesové soutěže vlastně žádné soutěže nejsou…Jde o udržení zájmu o přednes, texty, poezii a práci s trémou při vystupování. Je to velká radost, že zájem dětí tady je!

Mgr. Silvie Pecherová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)