Vzdělávací dny

Vzdělávací dny

Ve dnech 16. – 20. srpna 2021 se na naší škole uskutečnily Vzdělávací kempy, které připravila Asociace školních sportovních klubů společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tato aktivita vznikla za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Vzdělávací dny byly žákům poskytovány zcela zdarma a rovněž zdarma byly žákům zajištěny svačinky a obědy ve školní jídelně.

         Podle počtu přihlášených žáků byly vedením školy utvořeny dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci z I. stupně a druhá skupina byla obsazena žáky I. a II. stupně. Ke každé skupině byli přiděleni dva pedagogičtí pracovníci. První skupina pracovala pod vedením paní učitelky Jany Talandové a pana učitele Martina Skoupila. Druhou skupinu vedly paní učitelky Zdeňka Kamarádová a Alena Bartoňková.

          Aktivity Vzdělávacích kempů byly rozděleny do dvou bloků – dopolední a odpolední. Dopolední blok byl zpravidla věnován vzdělávacím aktivitám a odpolední blok byl realizován formou volnočasových aktivit. Žáci si v průběhu celého týdne osvěžovali své znalosti a dovednosti, které získali předchozím vzděláváním.

          Pevně doufám, že se Vzdělávací kempy žákům líbily stejně jako nám pedagogickým pracovníkům. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Ivě Navrátilové za možnost tyto Vzdělávací dny zrealizovat, a dále potom paní učitelce Kamarádové, Talandové a panu učiteli Skoupilovi za jejich vstřícnost při organizaci Vzdělávacích kempů. Další poděkování směřuje k paním kuchařkám Medkové, Benešlové, Rendové a Němečkové, které pro děti po pět dnů připravovaly obědy. V neposlední řadě patří velké díky paní Lence Lehnertové, která dětem každý den připravila chutné svačinové balíčky.

Mgr. Alena Bartoňková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)