Vyřazení žáků devátých ročníků

Vyřazení žáků devátých ročníků

Tento školní rok byl poněkud zvláštní. Covid ovlivnil život všech lidí, žáků nevyjímaje. V podstatě jsme se s deváťáky více slyšeli přes počítače, než viděli ve třídě. Proto jsem velmi ráda, že i přes nemožnost se potkávat osobně ve školních lavicích, jsme měli tu příležitost se důstojně rozloučit tváří v tvář.

Vyřazování deváťáků proběhlo v kulturním domě poslední pátek v měsíci červnu. Po dojemných proslovech třídních učitelek Aleny Bartoňkové a Jitky Zahradníkové a zástupců žáků z obou tříd došlo na samotné šerpování a předávání pamětních listů a dárečků.

Přejeme našim milým absolventům úspěšný start v nové škole a vykročení tou správnou nohou. A doufáme, že jim už situace bude přát a s novými spolužáky se budou potkávat osobně ve svých školních třídách.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)