Ve službách Marie Terezie

Ve službách Marie Terezie

Ve službách Marie Terezie – tak zněl název vzdělávacího programu v PEVNOSTI  POZNÁNÍ  v Olomouci, kterého se zúčastnili žáci 3. třídy ve středu 3. 5. 2023.Žáci si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaký byl život v minulosti. Zapojili se do příběhu posádky olomoucké pevnosti, v níž měl každý své místo a svůj úkol. Seznámili se tak s fungováním armády v době vlády Marie Terezie. Právě v téhle době prošla rakouská armáda výraznou transformací, do které žáci měli možnost vstoupit a vyzkoušet si v jedné z tehdejších nejmodernějších pevností roli obránců – dělostřelců a inženýrů. V tvořivé dílně si vyrobili své pevnosti a následně si vyzkoušeli, zda jejich pevnosti odolají útokům vojsk. Na závěr báječně prožitého dopoledne byl žákům v planetáriu promítnut film z prostředí vesmíru.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)