Upozornění vedoucí školní jídelny

U p o z o r n ě n í   p r o   r o d i č e !

Od nového školního roku 2023/2024, tj. od září 2023, je nutné veškeré změny nahlásit vedoucí školní jídelny v termínu do 25. 8. 2023, jinak budou obědy automaticky přihlášeny – platba inkasem.

Obědy placené v hotovosti budou přihlášeny po zaplacení v srpnu na měsíc září.

                                                                                          vedoucí ŠJ – Medková A.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)