Třeťáci v knihovně

Žáci třetí třídy se v měsíci září vypravili do náhradních prostor knihovny na OÚ.  Paní knihovnice Lenka Janků si pro ně přichystala besedu s názvem ILUSTRÁTOŘI.  Žákům připravila dětské knihy, které si následně vybrali k další činnosti. Když byli seznámeni s rolí ilustrátora ve spojení s knihou, dostali možnost stát se ilustrátorem. 

Děkujeme paní Lence Janků za přijetí a poučnou besedu

Mgr. Naděžda Kalivodová, třídní učitelka                              

                                                                                                                                                       

    

                  

54321
(0 votes. Average 0 of 5)