Slavnostní předávání Slabikářů

Pátek 9.12.2022 byl pro naše prvňáčky slavnostním dnem. Po překonání Písmenkových hor, Země slabik a Slovní řeky dopluli s paní učitelkou a se svými rodiči k břehům Království čtenářů. A právě zde na ně čekal nový Slabikář.  Ten jim byl předán posly krále Oty I. po krátkém představení, které si prvňáčci připravili pro své nejbližší a pozvané hosty.

Přejeme žákům prvních tříd mnoho štěstí a úspěchu při dalším čtení.

Třídní učitelky a paní asistentky z prvních tříd.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)