Slavnost SLABIKÁŘE

Slavnost SLABIKÁŘE

Poslední listopadové a první prosincové dny naši prvňáčci dokončili čtení slabik a slov z nich složených. Rozloučili se s Písmenkovými horami, Zemí slabik i Slovní řekou. Protože všichni tuto plavbu zvládli, budou se moci s radostí pustit do čtení ve SLABIKÁŘI, který jim rozdaly místo krále OTY PRVNÍHO, paní královny Martina a Naďa. Král Ota První poslal žákům poselství, ve kterém jim popřál stejně jako paní královny hodně zdaru a šťastnou cestu při plavbě k břehům Království čtenářů. SLABIKÁŘ si každý žák odemknul svým zlatým klíčkem.

Hodně radosti ze čtení jim rovněž přejí paní učitelky.

Mgr. Naděžda Kalivodová, Mgr. Martina Šenková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)