Recitační soutěž

Recitační soutěž

Po uskutečnění 1. ročníku recitační soutěže, který se konal 4. března 2020 jsme si ani nepomysleli, že další ročník se budeme konat až za tři roky. Světová pandemie a s ní spojená omezení to však zařídila jinak. S radostí jsme tedy ve středu 8. března uspořádali 2. ročník recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Naše tělocvična v budově u kostela se proměnila v divadelní sál. Děti, které předvedly své nadání a chuť v třídních kolech, postoupily do kola školního. Přednášely své připravené básně nebo texty před váženou porotou a spolužáky ze třídy. Každý ročník porota vyhodnotila zvlášť. Všichni přednášející si kromě ocenění a dárků odnesli velký obdiv a uznání vážené poroty a milých malých diváků. Viděli jsme nádherné výkony, slyšeli jsme krásné texty klasických i současných autorů. Zazněly verše i próza. Je to radost, když naši malí žáci mají zájem o mluvené slovo. A kdo vyhrál? Doufám, že naprosto každý, kdo tam byl…

Mgr. Silvie Pecherová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)