Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Po jarních prázdninách navštívili žáci 1.A i 1.B místní knihovnu. Tématem setkání s paní knihovnicí byla pohádka O ČERVENÉ KARKULCE. Nejdříve proběhla poslechová četba s následným převyprávěním děje pohádky podle správné posloupnosti. V další části besedy plnily děti různé zábavné úkoly. Práce se jim dařila a odcházely z knihovny plny příjemných dojmů.

Děkujeme paní knihovnici za pěkně připravenou besedu.

Pedagogové 1. tříd

54321
(0 votes. Average 0 of 5)