Projektový den Život v lese

Projektový den Život v lese

Projektový den Život v lese si pro žáky 6., 7. a 8. ročníků naší školy připravila a naplánovala studentka UP v Olomouci Marie Křivová, která svůj projekt prezentovala vyučujícím přírodopisu, paní učitelce Talandové a Bartoňkové.

Projektový den proběhl dne 8. 6. 2023, kdy se žáci společně s vyučujícími odebrali k myslivecké chatě „VAGON“, kde již pro ně bylo připraveno 10 stanovišť, na nichž žáci plnili různé úkoly vztahující se k přírodě či ochraně přírody.

Žáci měli možnost pod mikroskopem pozorovat vodní faunu a floru nebo si vytvořit hmyzí hotel, s jehož tvořením se již setkali v rámci přírodopisu a předmětu člověk a svět práce. Dále žáci poznávali stopy a pokoušeli se také tvořit jejich sádrové odlitky. Z dalších aktivit lze zmínit prohlídku mysliveckých trofejí či seznamování se s aktivitami loveckých a neloveckých psů a střelbu ze vzduchové pistole.

Snad největším zážitkem byla pro žáky připravená ochutnávka pečeného lýkožrouta, neboť s tím se pravděpodobně setkají málokdy.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat mysliveckému sdružení, zejména panu Dvořákovi, který se na přípravě akce podílel, pak samotné Marušce Křivové, která si všechna stanoviště předem pečlivě a precizně připravila, a v neposlední řadě Radě obce Libina, která schválila Marii Křivové poskytnutí sponzorského daru, který jí kvalitní přípravu celé akce umožnil.

Mgr. Alena Bartoňková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)