Projektový den mimo školu - Anthropos

Projektový den mimo školu - Anthropos

Stejně jako v předchozích letech tak i letos žáci šestého ročníku Základní školy Libina navštívili pavilon ANTHROPOS Moravského zemského muzea v Brně. Zde se pod vedením zkušené lektorky seznámili nejprve s historií a vznikem samotného pavilonu a poté v rámci komentované prohlídky s vývojovými mezníky v evoluci člověka.

Výstava Anthropos byla poprvé uskutečněna v roce 1928 a to na brněnském výstavišti. Samostatného pavilonu se expozice věnovaná evoluci člověka dočkala v roce 1962. V letech 2003 až 2006 prošel potom pavilon rozsáhnou rekonstrukcí. Za vznikem výstavy a následně samostatného pavilonu stáli významní čeští badatelé a také fakt, že na území naší republiky je spousta hodnotných historických nalezišť zejména pak z „éry lovců mamutů“. Model mamuta s mamutím mládětem v životní velikosti je také jedna z dominant tohoto pavilonu a děti proto s nadsázkou tuto exkurzi komentovali slovy „Jedeme na mamuta.“

Letos byla součástí pavilonu Anthropos také stálá výstava „Óóó Indiáni“. A tato výstava byla dokonce interaktivní – děti si mohli vystavené repliky indiánských nástrojů vzít do rukou, potěžkat, vyzkoušet. V jednu chvíli tak byli skoro ze všech žáků šamani, kteří tloukli do indiánských bubínků a mávali indiánskými chřestidly. A vydrželi rámusit opravdu dlouho – až do doby, než zjistili, že Indiáni při zpracovávání bizonů byli schopni využít z bizona téměř vše a že k výrobě pravých indiánských chřestidel používali bizoní šourky.

Závěrem bych chtěl ještě podotknout, že pro žáky naší školy byla celá exkurze zdarma, protože vše bylo hrazeno z evropských peněz, tzv. šablon.

Mgr. Ing. Tomáš Kobza

54321
(0 votes. Average 0 of 5)