Projekt žáků IV. třídy

Projekt žáků IV. třídy

Staré pověsti české v projektu žáků IV. třídy

Kniha Starých pověstí českých je žákům čtvrté třídy dobře známá už za loňské distanční výuky. V letošním školním roce si je opět připomenuli v rámci různých předmětů, nejen českého jazyka ve slohu a čtení, ale i během vlastivědy a hudební výchovy. Navštívili také poučnou besedu v místní knihovně. Své poznatky děti shrnuly do vlastně vyrobené autorské knížky, která obsahovala nejen různá vyprávění a popisy hrdinů pověstí, ale i krásné ilustrace a písně o životě známých historických osobností. Zde je ukázka některých nejzdařilejších prací.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)