Den Země

Den Země

V pátek 22. dubna se v rámci Dne Země žáci 8. a 9 ročníků zúčastnili exkurze na Sběrný dvůr a ČOV v Libině.  Žáci, tak měli možnost seznámit se se způsoby třídění odpadu, třídící linkou a s tříděnými komoditami. Na čističce odpadních vod žáci měli možnost vidět technologické postupy čištění odpadní vody.

Celou akci jsme absolvovali pěšky v délce 8 km, takže jsme vykonali i něco pro své zdraví. Cílem akce bylo u žáků podpořit smysluplné a maximální třídění odpadu a environmentální životní styl.

Děkuji milému personálu, který nás provázel a rovněž děkuji vyučujícím a asistentkám, které s námi tuto exkurzi prošli.

Mgr. Jana Talandová, koordinátorka EVVO

54321
(0 votes. Average 0 of 5)