Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro základní školy

Ve čtvrtek 10. března 2022 jsme se zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium anglického jazyka, posilovat motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání anglického jazyka. Součástí soutěže je poslech, čtení s porozuměním a konverzace se členy poroty – představení se, vyprávění k tématu, rychlé reakce a rozhovor na základě obrázku.

V okresním kole konaném na Vile Doris v Šumperku nás reprezentovali: v nižší kategorii Tereza Žáková ze VII.B a ve vyšší kategorii Philip Pelikán z VIII.B. Tímto bych chtěla poděkovat oběma žákům za jejich čas, který věnovali přípravě na soutěž, a reprezentaci školy v okresním kole.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)