Jak to chodí v knihovně

Jak to chodí v knihovně

V pátek 20. 10. se žáčci I. A a I. B vydali na návštěvu do knihovny.

Většina žáků knihovnu navštívila poprvé. Mile všechny přivítala paní knihovnice. Žáky provedla nově zrekonstruovanou a vybavenou knihovnou a seznámila je s provozem, pravidly a chováním v knihovně. Žáci v tichosti naslouchali, kladli otázky a na závěr si prohlédli jimi vybrané knihy. Děkujeme paní Lence Janků za toto milé a poučné setkání.

Mgr. Naděžda Kalivodová, Mgr. Martina Šenková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)