Adaptační pobyt VI. třídy v Mladoňově 2023

Adaptační pobyt VI. třídy v Mladoňově 2023

V říjnu se žáci 6. ročníku zúčastnili dvoudenního pobytu v Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově. V doprovodu třídní učitelky Kateřiny Vackové, výchovné poradkyně Alžběty Hlouškové a asistentky pedagoga Kláry Jančíkové se vydali vstříc novým zážitkům, první společně strávené noci a edukativnímu programu „Na jedné vlně“ věnovanému na posílení vztahů v třídním kolektivu. To ještě netušili, že na ně čeká přívětivé prostředí, skvělá kuchyně a velká dávka zábavy. Kromě plánovaného programu si žáci užili volnočasové aktivity, večerní opékaní špekáčků nebo diskotéku s nejlepší dýdžejkou v podání paní asistentky. Vyučující měly možnost poznat žáky mimo běžné školní situace a prostředí, což také přispělo k upevňování vztahů mezi dospělými a dětmi. Pobyt v Mladoňově se nám všem moc líbil.

Za všechny zúčastněné třídní učitelka

54321
(0 votes. Average 0 of 5)