29.06.2015 - Slavnostní vyřazení deváťáků

       I když nám již začal nový školní rok, rád bych se ještě vrátil na závěr toho minulého školního roku.

       Již tradiční slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku se uskutečnilo v sále KD Libina v pondělí 29. června. Akce proběhla za přítomnosti vedení školy, učitelů, zástupce obce, rodičů a dalších příbuzných žáků a samozřejmě těch nejdůležitějších – téměř k nepoznání nastrojených, načesaných a nalíčených žákyň a žáků 9. třídy. Ti se jako vždy na úvod předvedli pěkným tanečním vystoupením. Pak následovaly slavnostní projevy ředitele školy Mgr. Jaroslava Vojáčka, místostarostky obce Bc. Lady Cinegrové, třídní učitelky Mgr. Ludmily Vorlické i zástupců žáků. Po nezbytném fotografování pak následovala druhá, neformální část, kdy si všichni žáci a ostatní přítomní hosté mohli zatancovat za hudebního doprovodu pana Hrubého a jeho zpěvačky.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem bývalým deváťákům za vše, co pro naši školu udělali a popřát jim hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším životě.

Foto

                                                                                                Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)