01.04.2016 - Třetí noc s Andersenem v Libině

Pěknou a zajímavou tradicí se stala Noc s Andersenem, letos již třetí v pořadí. Proběhla 1.dubna opět v místní knihovně. Zúčastnili se jí žáci obou třetích tříd se svými třídními učiteli Ing. Vavrušovou a Mgr. Šenkem.

Všechny přivítala vedoucí knihovny paní Kunešová a o této tradici dětem pěkně popovídala slečna místostarostka Bc. Lada Cinegrová. Žáci se dozvěděli zajímavosti z autorova života a zhlédli pohádku Malá mořská víla, v jejímž duchu celá Noc s Andersenem proběhla. Na počest této pohádky nám upekli v místní cukrárně nádherný dort v podobě mořské víly. Nebyl jen krásný, ale také chutný a hlavně za velmi příznivou cenu. Velkým zpestřením našeho setkání byla dobrodružná noční hra. Všichni se jí zúčastnili a nikdo se nebál. Děti se mohly zapojit do mnoha aktivit, probírat se knihami, malovat, vyrábět a zakřepčit si na diskotéce. Kolem půlnoci přišla mezi nás pohádková babička paní Baženovová a doprovodila všechny do světa snů a pohádek. Po klidné noci jsme posnídali, rozdali ceny a upomínkové předměty a rozešli se spolu s rodiči do svých domovů.

Noc s Andersenem se opět velmi vydařila. Velké poděkování patří p. Kunešové, Holíkové, Baženovové, Greplové, také našim bývalým žákyním, které se již tradičně zapojují při organizaci, dále místní cukrárně, obecnímu úřadu a vedení naší školy za sponzorování akce. A my všichni se už teď těšíme na další setkání v příštím roce.

                                                                                              Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)