22.09.2012 - FIT IN

Další rok uplynul a my jsme opět v září pozvali naše nové šesťáky na jejich první společný pobyt ( tři dny a někteří i poprvé bez maminky ). Většina dětí nesla odloučení statečně, ale tajně ukápla i malinká slzička. Na smutek však všichni brzy zapomněli a společně plnili přidělené úkoly. Nechyběla legrace a znovu slzičky, tentokrát od hurónského smíchu, když se o sobě dozvěděli něco, co vůbec ani netušili. Noční stezka odvahy dopadla dobře a nikdo neutrpěl psychický šok. Velmi se vydařil také maškarní karneval s maskami pouze z přírodního materiálu. Soutěž o nejlepší masku byla zrušena, protože porota ( paní učitelky Bartoňková a Vacková ) chtěla udělit všem maskám první místo. Celodenní výlet na Rabštejn dopadl nakonec dobře, i když se polovina třídy s p.uč. Vackovou ztratila již v Bedřichově, ale zázračně dorazila nahoru jako první. Jediné, co nám trošku třídenní pobyt pokazilo, bylo počasí. Někteří si na noc oblékli úplně ale úplně všechno, co jim maminky nabalily do batohů, a většina toto oblečení po celou dobu pobytu nezměnila. Někteří ani nevyužili tekoucí vodu, která nám byla v táboře k dispozici. Strava byla jako vždy výborná a my se těšíme, že příští rok znovu navštívíme oskavský tábor Krystal.

Foto

                                                                                   Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)