24.04.2009 - Ekologické a biologické soutěže

Již osmým rokem je naše škola součástí sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.s platnou registrací. Promítá se to do předmětů s přírodovědným zaměřením a spoluprácí se středisky ekologické výchovy nabízející různé výukové programy a soutěže,ve kterých si žáci, osvojují znalosti a souvislosti ochrany přírody.
V letošním roce se žáci zúčastnili programů ,,Na jedné lodi“ a ,, Dojde nám to?“
Zajištěný  program pro žáky s přírodovědného praktika ,,Lesní ekostezka Švagrov musel být pro nepřízeň počasí  na poslední chvíli odvolán.
V letošním roce se našim  žákům dařilo opět v soutěžích. Každoročně probíhají na naší škole školní kola biologické olympiády a nejlepší žáci reprezentují školu na okresních kolech. 29.4. 2009 dosáhla vynikajícího úspěchu v kategorii mladších žáků Michaela Pekrová ze 7.B.
Umístila se na 2.  místě z 33 zúčastněných. Rovněž  si velmi dobře si vedla Helena Červinková(7.A)-6.místo,Jana Šimberová (6.roč.)-10.místo a Daniela Pekrová 18.místo. Starší žáci se umístili v konkurenci třiceti sedmi účastníků takto: Patrik Schovánek(8.A)-6. místo,Jan Krejčíř(8.B)-13. místo a Pavel Schovánek (9.B)18. místo.

Velkému zájmu žáků se těší celostátní ekologická soutěž ZELENÁ STEZKA. I v letošním roce jsme se do ní již potřetí  přihlásili. Pro velký zájem se strany žáků jela tři družstva. Akci pořádala vila Tereza v Uničově. Soutěž se konala v pátek 24. dubna v pěkném prostředí městského parku u dopravního hřiště. Počasí nám přálo,organizace byla velmi dobrá a našim žákům se dařilo. Výborného výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků ze šesté třídy ve složení:

J. Śimberová,J.Janušová,K.Procházková,M.Jančík,T. Kobylka aV.Hartingerová. Soutěžící se umístili na 2. místě z deseti okolních škol.Starší žáci ve složení: V. Crhonek,D. Pekrová,J. Krejčíř, H. Červinková,J.Bartoněk a P. Schovánek se umístili na 4.místě z patnácti zúčastněných škol.Všem žákům se soutěž líbila a příští rok to opět zkusíme!

Foto

                                                                                      Mgr. Ludmila Vorlická

2009 04 25 Diplom zelena stezka

54321
(0 votes. Average 0 of 5)