11.04.2007 - Soutěž Paragraf 11/55

Nevídaný úspěch !
V měsíci březnu se uskutečnilo školní kolo soutěže Paragraf 11/55. Jedná se o celostátní projekt na pomoc zvyšování právního vědomí dětí. Někdy je také nazýván jako olympiáda z občanské výchovy.

Soutěže se zúčastnilo šest družstev od 6. do 9.ročníku. V 1.kole museli žáci prokázat své vědomosti v oblasti právního vědomí a našich zákonů, ve druhém kole přemýšleli nad otázkou, „jak bych vyřešil“, kdy řešili různé situace z deseti daných úkolů. Ve 3.kole stavěli z rozličných materiálů co nejvyšší věž. Další kolo přineslo několik špatných zákonů, které měli žáci nahradit jinými, tentokrát smysluplnými, zákony. Nejtěžší snad bylo poslední kolo, v němž museli typovat věk mladých lidí, kteří jim byli promítání na dataprojektoru. Z tohoto klání vyšlo vítězně družstvo 9.A ve složení: Denisa Janušová, Denisa Králová, Pavla Feledíková, Víťa Kocourek a Jirka David. A právě tihle reprezentovali naši školu i naši obec v oblastním kole soutěže 11.4. 2007 v uničovském kině. Naši žáci si vedli fantasticky, bojovali až do konce a podařilo se jim z v í t ě z i t !   Hurá !  Hurá !  Hurá !

Velké poděkování patří všem žákům naší školy, kteří vyzbrojeni mávátky, trubkami a transparenty, přijeli naše družstvo bovzbuzovat. Bez nich by to ani nešlo.

  1. místo:   ZŠ Libina
  2. místo:   ZŠ U Stadionu Uničov
  3. místo:   ZŠ Haškova Uničov
  4. místo:   ZŠ Pionýrů Uničov
  5. místo:   ZŠ Újezd

Naše škola tedy postoupila do krajského kola, které se uskuteční v měsíci květnu v Kojetíně. Že se nejednalo o pouhou reprezentaci školy, ale zviditelnění celé obce, bylo jasné , když naše družstvo přijala na OÚ paní starostka ing. Němečková , která poděkovala dětem za reprezentaci, předala jim dárečky a popřála do dalšího kola mnoho úspěchů.

D r ž t e    n á m    v š i c h n i    p a l c e    !!!!!  

Foto

Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)