23.09.2011 - FIT IN

Relaxační pobyt 

V pátek 23.9. 2011 jsme se vrátili z třídenního pobytu v táboře Krystal Oskava. Této akce se zúčastnili téměř všichni žáci šestého ročníku. Jednalo se o projekt, který realizujeme každoročně a letos proběhl již desátý ročník. Vždy je věnovaný primární protidrogové prevenci.

Program byl sestaven z jednotlivých modulů (výhody a nevýhody – kouření, drogy, alkohol, účinky, rizika, závislost, reklama kolem nás, spolupráce při řešení skupinových úkolů, kolik toho skutečně víme o jiných kulturách a mnoho dalších různých aktivit).

Dětem se velmi líbil program, diskotéka, maškarní karneval, některým i večerní opékání a největším odvážlivcům také noční stezka odvahy.Všichni si velmi pochvalovali stravu, (prý jako od maminky). Méně zdatní turisté a turistky vyjadřovali hlasitě nespokojenost při celodenním výletu na Rabštejn. Ubytování i strava byly již tradičně perfektní a děti se chovaly bezvadně. Třídní učitelce Mgr. Vorlické děkuji za výbornou spolupráci a doufám, že tato akce byla přínosem i pro ni, aby se blíže seznámila se svou novou třídou.

Foto

Mgr. Peštuková Ludmila

54321
(0 votes. Average 0 of 5)