01.09.2011 - Začátek školního roku

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2011/2012. Již tradičně se uskutečnilo slavnostní zahájení pro nejmladší žáky, kteří tímto dnem začali plnit povinnou školní docházku. Tentokrát se slavnostní zahájení odehrálo v sále Kulturního domu Libina, kam prvňáčci zasedli v doprovodu svých nejbližších. Po projevech nejvyšších představitelů školy i obce obdržely děti drobné dárky z rukou třídních učitelek, Mgr. Jaroslavy Jančíkové a Mgr. Evy Štenclové, dáreček jim předal i starosta obce Mgr. Ing. Tomáš Kobza. Na závěr byli školní benjamínci dekorováni šerpou s nápisem Prvňáček 2011, kterou jim předával ředitel školy Mgr. Jaroslav Vojáček.

Školní rok začínáme s 13 třídami a celkovým počtem žáků 266. V budově školy v horní části obce budou dvě třídy, ve škole u kostela je umístěno pět tříd a zbývajících šest tříd bude letos v hlavní budově školy u kostela.

Budova školy u kostela prošla v období před prázdninami a začátkem prázdnin velkou rekonstrukcí, jejímž výsledkem jsou nová okna a zateplené venkovní omítky. Budova tak z dálky září novotou a já věřím, že se všem dětem i ostatním spoluobčanům líbí. Někteří lidé se mě ptali, proč se opravovala právě tato budova a ne jiné, které by si to zasloužili přinejmenším stejně, jako tato budova. V poslední době jsme se snažili získat dotaci na opravu ostatních budov, úspěšní jsme byli zatím u této budovy u kostela. V současné době se chystá žádost na zateplení a výměnu oken budovy školy v horní Libině i hlavní budovy školy u kostela.

Z finančních prostředků EU se nám podařilo během hlavních prázdnin vybavit počítačovou učebnu v budově školy u kina novou moderní výpočetní technikou. Žáci tak mohou provádět výuku především informatiky, ale i jiných předmětů, na potřebné úrovni.

Přeji všem žákům i zaměstnancům naší školy úspěšný a pohodový školní rok, prvňáčkům přeji, ať se jim ve škole moc líbí a deváťákům přeji, ať se co nejlépe a nejzodpovědněji připraví na přijímací zkoušky na střední školy, které je v závěru tohoto školního roku čekají.

Foto

                                                                                       Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)